24.2.10

അണ്ണാറക്കണ്ണാ വാ

Posted by Picasa

1 comment:

  1. ഭായ്‌..ഇതു കൊള്ളാം..
    കൈ മൊത്തം കിട്ടിയെങ്കില്‍ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫീല്‍ കിട്ടിയേനെ..

    ReplyDelete